1. O Duchu svätom     2. Delíme sa s Božou láskou    

 

 

 
 

                                              

Hospodin je môj Pastier, nebudem mať nedostatku ...