Anna KobzovŠ

nadpis.png

Poznáš Božiu výzbroj? Priraď k sebe správne dvojice.
BIBLIA
PRAVDA
SPASENIE
EVANJELIUM POKOJA
SPRAVODLIVOSŤ
VIERA