Anna Kobzová

nadpis.png

.

Usporiadaj slová v takom poradí, aby si vytvoril správny biblický veršík.