Anna Kobzová

nadpis.png

Klikaj na slovné spojenia tak, ako idú správne za sebou. Prajem ti, aby si nielen správne zostavil hymnu lásky, ale najmä ju uložil do svojho srdca a žil ju.