Anna KobzovŠ z CD Sprievodca Bibliou

Je to pravda? ÁNO - NIE daniel.jpg

Vyber správnu odpoveď.
Daniel a jeho traja priatelia odmietli jesť kráľovskú stravu.
Stratený syn premrhal všetky peniaze a musel kŕmiť svine, aby zostal nažive.
Žena pri studni si pýtala od Ježiša piť.
Tabita šila šaty pre chudobných.
Dávid a Jonatán boli verní a oddaní priatelia.
Naáman bol sýrsky kráľ.
Kňaz a levita nevideli muža ležiaceho na kraji cesty.
Jakobov syn Jozef bol nečestný.
Keď Ježiš nakŕmil 5 tisíc ľudí, zostalo desať košov odrobín.
Ježiš zanechal učeníkom "Pánovu modlitbu" ako vzor modlitby.