Anna KobzovŠ

nadpis.pngstudna.jpg

Vyber správnu odpoveď.
Priatelili sa Židia so Samaritánmi?
Šiel Ježiš zvyčajne do Galiley cez Samáriu?
Bol Ježiš unavený z cesty?
Prišiel ku studni Ježiš s učeníkmi?
Bola žena, ktorá prišla po vodu, Samaritánka?
Boli pri studni so Samaritánkou aj iné ženy?
Získal Ježiš pozornosť Samaritánky, keď hovoril o vode?
Vedela Samaritánka, hneď ako zbadala Ježiša, že je Žid?
Zaobchádzal Ježiš so Samaritánkou láskavo?
Bola žena Samaritánka úspešná pri získavaní Samaritánov pre Krista?