Anna Kobzová

nadpis.png

Klikaj na slovné spojenia tak, ako idú správne za sebou. Ak sa ti podarí zostaviť veršík správne, skús si ho zopakovať spamäti. Iste si naň v živote veľakrát spomenieš.