Vitajte, milé deti,

na týchto stránkach sa môžete zahrať a pritom sa aj naučiť niečo nové  z Biblie, alebo si len zopakovať to, čo už dávno viete. V hornom menu si najprv kliknite na lekciu "O Duchu svätom". Je to učivo našich posledných stretnutí besiedok. Po kliknutí sa vám otvorí ponuka rôznych cvičení s danou témou. Verím, že postupom času nám tu budú pribúdať ďalšie a ďalšie lekcie. Podľa toho, o čom sa budeme práve na besiedkach spolu rozprávať.
Biblia je pre náš život nesmierne vzácna kniha, dáva nám návod, ako máme žiť, aby sme boli šťastní, poznali svoj zmysel života a neustále sa hýbali v Božom požehnaní. Prajem Vám dobrý čas a nezabudnite, že Pán Ježiš je s nami stále skrze svojho Svätého Ducha, ktorého nám zasľúbil a ktorým si nás zapečatil. Aj keď sa "iba" hráme.