O DUCHU SVÄTOM          O DUCHU SVÄTOM           O DUCHU SVÄTOM           O DUCHU SVÄTOM              

                                                                                                                                

PRESÚVANIE

1. Korinťanom 12/31

Efežanom 6/11

Ján 14/16

Lukáš 11/13

Matúš 28/19

Rimanom 8/26

Skutky 2/4

Skutky 19/6

Hymna lásky

 

KLIKANIE

1. Korinťanom 12/31

Efežanom 6/11

Galaťanom 5/25

Ján 14/16

Lukáš 11/13

Matúš 28/19

Rimanom 8/26

Skutky 2/4

Skutky 19/6

Matúš 28/19

Hymna lásky

DELÍME SA S BOŽOU LÁSKOU          DELÍME SA S BOŽOU LÁSKOU          DELÍME SA S BOŽOU LÁSKOU         

 

PRESÚVANIE

Ján 3/16

Príslovia 7/17

Skutky 20/35

1. Timoteova 4/12

KLIKANIE

Ján 3/16

Príslovia 7/17

Skutky 20/35

1. Timoteova 4/12